Training   

Kobyłka, ul. Spacerowa 40
14 lipca 2024
10:00

Description

Application form

Participant details

Billing details

Oświadczam, iż akceptuję warunki uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę Stapiz - Profesjonalne Kosmetyki Fryzjerskie, z siedzibą w Długiej Kościelnej, 05-074 Halinów, przy ulicy Szczęśliwej 34, posługującej się numerem NIP: 8221927969 (zwanej dalej Stapiz) i jednocześnie upoważniam firmę Stapiz do wystawienia Faktury VAT bez mojego podpisu zgodnie ze zgłoszeniem nawet w przypadku nieobecności na szkoleniu. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i oświadczam, że znane są mi prawa wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie faktury VAT na wskazany adres e-mail.